هر اصلاحی نقطه اولش خود انسان است.اگر چنانچه خود انسان تربیت نشود، نمی تواند دیگران را تربیت کند و همانطوری که هر شخص و هر فردی موظف است که خودش را اصلاح کند ، موظف است که دیگران را هم اصلاح کند. امام خمینی (ره)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید