برگزاری کارگاه اموزش نیم روزه تربیت کودک از منظر اسلام توسط مرکز تربیت اسلامی و مشاوره دینی اندیشه ناب.استاد کارگاه حجت الاسلام مهدی غریبی.جهت تهیه فیلم و یا صوت کارگاه به مرکز اندیشه ناب مراجعه .