زندگی، فرصت بندگی است. انچنان که زندگی را باید آموخت ، بندگی نیز آموختنی است. حکایت های این دفتر ، هریک اشاراتی است به آنچه باید از پیشوایان نور و ایمان آموخت. این حکمت ها و حکایت ها گوارای وجود آنان که دل به راه سپرده اند و چشم از قله های قرب و کمال بر نمی دارند. نام کتاب: حکایت خوبان(داستان زندگی اهل البیت)علیه السلام نویسنده : رضا بابایی ناشر: قبسات

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید